Hoeveel bedraagt de huurprijs?

De huurprijs is gebaseerd op het woningwaarderingssysteem van de overheid. Dit is een puntensysteem dat bepaalt wat de maximale huurprijs is.

Kijk voor de huurprijzen:
- AmstelHome
- Ravel Residence
- Nautique Living

Moet de huur met automatisch incasso worden betaald?

Als je je huurcontract ondertekent, vragen we je ons te machtigen de huur elke maand automatisch van je rekening af te schrijven. Je hebt er geen omkijken naar en zo betaal je altijd op tijd, ook als je bijvoorbeeld op vakantie bent. De huur wordt binnen enkele dagen na de storting van de studiefinanciering afgeschreven. Als het goed is staat er op dat moment dus geld op je rekening. Het is ook mogelijk dat een ander de huur voor je betaalt (bijvoorbeeld je ouders).


Wat gebeurt er als er te laat wordt betaald?

De huur moet bij ons op de eerste dag van de maand zijn betaald (je betaalt dus vooruit). Je betaalt via automatische incasso (verplicht).

Heb je de huur niet betaald, dan sturen we je een eerste aanmaning dat je binnen veertien dagen na dagtekening van de email de huur betaald moet hebben. We melden dan ook dat we incassokosten in rekening gaan brengen als je niet betaalt.

Betaal je niet binnen veertien dagen, dan sturen we je een tweede aanmaning en brengen we - conform de Incassowet - 15% van de huurachterstand met een minimum van € 40 als incassokosten in rekening.

Als je deze rekening niet binnen vijf dagen na dagtekening betaalt, dan zullen wij rechtsmaatregelen nemen. Uitzetting zal uiteindelijk het gevolg zijn.

De stappen zoals hierboven beschreven volgen elkaar allemaal snel op, dus reageer vlug als je een aanmaning krijgt, om voor jezelf de kosten (die snel oplopen) en schade te beperken.

Is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen?

Je kunt huurtoeslag aanvragen vanaf 23 jaar. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Met betrekking tot huurtoeslag maakt de overheid een onderscheid in twee categorieën:

- Indien je ouder bent dan 18 jaar, maar jonger dan 23 jaar, dan kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag, indien de huur minder dan € 424,44 (jaar 2019) per maand bedraagt. Aangezien de huurprijs voor een woning bij Student Experience hoger ligt dan de gestelde grens, is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je jonger bent dan 23 jaar.

- Indien je 23 jaar of ouder bent, dan kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag, indien de huur minder dan € 720,42 (jaar 2019) bedraagt. Aangezien de huurprijs voor een woning bij Student Experience lager ligt dan de gestelde grens, is het wel mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je 23 jaar of ouder bent.

Bij het berekenen van de huurtoeslag dien je de kale huurprijs aan te houden. Voor gemeubileerde woningen geldt ook de kale huurprijs, dus excl. de € 90 extra voor meubilering.

Om er achter te komen of huurtoeslag mogelijk is met jouw inkomen en huurprijs, kun je een proefberekening maken op Belastingdienst/Toeslagen, de website van de Belastingdienst.


Wanneer kan de huur worden verhoogd?

Jaarlijks kan de huurprijs per 1 juli worden verhoogd. Je krijgt hierover vóór 1 mei bericht. De overheid bepaalt het maximale percentage waarmee de huurprijs mag worden verhoogd.

Dient er een waarborgsom te worden betaald voor de woning?

Ja, voordat je de woning betrekt dient er een borg betaald te zijn. De hoogte van de borg kun je terugvinden bij de informatie over de desbetreffende locatie. Wij zullen (het restant van) de borg twee maanden na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen. Deze informatie kun je ook terugvinden in je huurcontract.