Wat is een campuscontract?

Het huurcontract dat je tekent is een campuscontract. Daarin staat dat je uiterlijk een half jaar na het beëindigen van je studie de studentenwoning moet verlaten. Indien je stopt met studeren ben je verplicht om dit bij ons aan te geven en de huurovereenkomst op te zeggen, zodat wij de woning weer kunnen aanbieden aan een student.

Door het campuscontract te tekenen, geef je toestemming aan ons om jaarlijks te controleren of je nog bent ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Je dient ieder jaar voor 1 oktober een bewijs van inschrijving te uploaden via je persoonlijke pagina. Op je bewijs van inschrijving dient je naam, studiekeuze, onderwijsinstelling en het studiejaar te zijn vermeld.

Dient de woning voor een minimale periode te worden gehuurd?

Het huurcontract wordt afgesloten voor minimaal één jaar, bij Ravel Residence en AmstelHome kun je opzeggen per de 1e of de 15e van iedere maand, bij Nautique Living per de 1e van de maand. Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand. Het is niet mogelijk om in het eerste jaar het huurcontract op te zeggen.


Is het mogelijk om tijdelijk iemand anders te laten wonen in mijn woning?

Wij willen je erop wijzen dat onderhuur niet is toegestaan.

Indien je tijdelijk geen gebruik maakt van je woning, bijvoorbeeld omdat je een periode in het buitenland gaat studeren, kun je huisbewaring aanvragen. Voor meer informatie over huisbewaring kun je contact met ons opnemen.