Wat zijn servicekosten?

Diensten en leveringen die wij en/of derden verzorgen worden als servicekosten in rekening gebracht. Denk aan schoonmaak, tuinonderhoud, stadsverwarming, water, elektriciteit en aansluitingen voor internet en tv. In het 'Overzicht leveringen en diensten' op je persoonlijke pagina kun je terugvinden welke diensten en leveringen deel uitmaken van jouw servicekosten.

Hoeveel bedragen de servicekosten?

De hoogte van de service kosten kan je vinden op de pagina huurprijzen van de desbetreffende locatie. De servicekosten kunnen jaarlijks worden verhoogd indien de werkelijke kosten hoger zijn dan het voorschot. Uiteraard proberen wij de servicekosten zo laag mogelijk te houden. 


Zijn in de servicekosten ook de gemeentelijke belastingen en heffingen meegenomen?

Nee, door de overheid geheven belastingen en heffingen zijn geen servicekosten. De verhuurder verleent daar immers geen diensten voor. Voor de afvalstoffenheffing, waterschapslasten en rioolheffing ontvang je in ieder geval zelf een aanslag.

De verhuurder mag bepaalde kosten en belastingheffingen alleen aan je doorberekenen als hij hiervoor een aanslag van de gemeente heeft ontvangen en je daarvoor zelf geen belasting aan de gemeente betaalt. Doorberekenen van dergelijke kosten mag dan wel, maar moet los van de servicekosten gebeuren.

Indien je inkomen laag is kun je voor bepaalde belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen. Op de site van de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam kun je lezen welke belastingen en heffingen je als huurder dient te betalen en hoe je hiervoor kwijtschelding kunt aanvragen.

Ik krijg geld terug, ga ik dan het komende jaar ook minder servicekosten betalen?

Als je een aardig bedrag terugontvangt over het afgelopen jaar, bijvoorbeeld door een zachte winter, betekent dat niet automatisch dat je ook in het nieuwe jaar minder servicekosten gaat betalen. Als de komende winter heel koud wordt of wordt verwacht dat energieprijzen zullen stijgen, dan kan dit voor ons aanleiding zijn het voorschotbedrag niet naar beneden bij te stellen.


Wat houdt de afrekening van servicekosten in?

Het deel van de nutsvoorzieningen is gebaseerd op een schatting van het te verwachten verbruik. De servicekosten inzake onder andere de internetaansluiting, de bijdrage in schoonmaakkosten algemene ruimtes, de beveiliging, de huismeester etc. zijn vastgesteld op basis van de regels van de huurcommissie.

De servicekosten worden eenmaal per jaar, achteraf verrekend met de werkelijke kosten. Uit deze afrekening blijkt of je het afgelopen kalenderjaar te veel of te weinig hebt betaald. Wij zullen dan een bedrag terugbetalen of een aparte rekening sturen. Op basis van deze afrekening worden de servicekosten opnieuw vastgesteld en wordt een nieuw voorschotbedrag bepaald. Je ontvangt uiterlijk zes maanden na afloop van een kalenderjaar een afrekening van de servicekosten. Als je verhuist, kan het zijn dat je een tijdje moet wachten op de eindafrekening.

Wordt energiebelasting verrekend in de servicekosten?

Vanaf 2018 wordt de teruggaaf energiebelasting verrekend in de servicekostenafrekening en niet separaat aan huurders terugbetaald.

Over de jaren 2015, 2016 en 2017 kunnen oud-bewoners van Ravel Residence en AmstelHome, die geen bericht hebben ontvangen, een verzoek tot teruggaaf indienen via clientsupport@ravelresidence.nl of clientsupport@amstelhome.nl. De teruggaaf zal worden berekend op basis van persoonlijk verbruik gedurende de duur van de huurovereenkomst.