Om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden, regelen we zaken als water en TV- en internetaansluiting collectief. Deze en overige diensten worden ondergebracht onder de servicekosten die je betaalt voor jouw studio.

WAT ZIJN SERVICEKOSTEN?

De diensten en leveringen die wij en/of derden verzorgen worden als servicekosten in rekening gebracht. Denk aan schoonmaak, tuinonderhoud, stadsverwarming, water, elektriciteit en aansluitingen voor internet en tv. Zo is alles altijd goed geregeld en woon je in een goed verzorgd complex.

In de Service Portal kun je terugvinden welke diensten en leveringen deel uitmaken van jouw servicekosten.

HOEVEEL BEDRAGEN DE SERVICEKOSTEN?

De hoogte van de servicekosten verschilt per locatie. Kijk hiervoor onder het kopje ‘prijzen’ van de desbetreffende locatie. De servicekosten kunnen jaarlijks worden verhoogd indien de werkelijke kosten hoger zijn dan het voorschot. Uiteraard proberen wij de servicekosten zo laag mogelijk te houden.

WORDEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN OOK MEEGENOMEN IN DE SERVICEKOSTEN?

Nee, door de overheid geheven belastingen en heffingen zijn geen servicekosten. De verhuurder verleent daar immers geen diensten voor. Voor de afvalstoffenheffing, waterschapslasten en rioolheffing ontvang je in ieder geval zelf een aanslag.

Indien je inkomen laag is kun je voor bepaalde belastingen en heffingen kwijtschelding aanvragen. Op de site van de Dienst Belastingen van de Gemeente Amsterdam kun je lezen welke belastingen en heffingen je precies dient te betalen en hoe je hiervoor kwijtschelding kunt aanvragen.

WORDT ENERGIEBELASTING VERREKEND IN DE SERVICEKOSTEN?

Ja, vanaf 2018 wordt de teruggaaf energiebelasting verrekend in de servicekostenafrekening en niet separaat aan huurders terugbetaald.

WAT HOUDT DE AFREKENING VAN SERVICEKOSTEN IN?

Het deel van de nutsvoorzieningen is gebaseerd op een schatting van het te verwachten verbruik. De servicekosten inzake onder andere de internetaansluiting, de bijdrage in schoonmaakkosten algemene ruimtes, de beveiliging, de huismeester etc. zijn vastgesteld op basis van de regels van de huurcommissie.

De servicekosten worden eenmaal per jaar, achteraf verrekend met de werkelijke kosten. Uit deze afrekening blijkt of je het afgelopen kalenderjaar te veel of te weinig hebt betaald. Wij zullen dan een bedrag terugbetalen of een aparte rekening sturen. Op basis van deze afrekening worden de servicekosten opnieuw vastgesteld en wordt een nieuw voorschotbedrag bepaald. Je ontvangt uiterlijk zes maanden na afloop van een kalenderjaar een afrekening van de servicekosten. Als je verhuist, kan het zijn dat je een tijdje moet wachten op de eindafrekening.

IK KRIJG NA AFREKENING VAN DE SERVICEKOSTEN GELD TERUG, GA IK DAN HET KOMENDE JAAR OOK MINDER SERVICEKOSTEN BETALEN?

Als je een aardig bedrag terugkrijgt over het afgelopen jaar, bijvoorbeeld door een zachte winter, betekent dat niet automatisch dat je ook in het nieuwe jaar minder servicekosten gaat betalen. Als de komende winter heel koud wordt of wordt verwacht dat energieprijzen zullen stijgen, dan kan dit voor ons aanleiding zijn het voorschotbedrag niet naar beneden bij te stellen.